Саеми конгреси и симпозиуми

Т.А. Метфил врши услуги при организирање на саеми, конгреси и симпозиуми. Нуди комплетна поддршка за организирање на превоз/трансфер и сместување.

„Саемите се без сомневање најдобриот маркетиншки инструмент за Вашата фирма. Тие служат за изградба и нега на Вашите врски со клиенти, изнаоѓање на деловни партнери и персонал, како и комплетно позиционирање на Вашата компанија. Накратко кажано, саемите нудат идеална платформа за комуникација, каде што се среќава светската публика од секоја бранша.“