Ученички екскурзии

 e117fd6d2d694ba149eca0eeb053d022Т.А. Метфил организира ученички ескурзии кои се прилагодени на желбите и интересите на учениците. Патувањата можат да бидат еднодневни или повеќедневни. Цената се пресметува според конкретната програма и видот на сместувањето;

Посетете ја и разгледајте ја Македонија со Т.А. Метфил. Нека учениците ја запознаат подобро нашата татковина.